ตรา กปภ.

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาค 10 เลขที่ กปภ.ข.10 ปข.3/2560
เรื่อง ขายทอดตลาด ขายทอดตลาดเศษซากวัสดุที่ชำรุดจากการรื้อถอนงานโครงการจ้างเหมาปรับปรุงโรงผลิตน้ำดื่ม และเศษซากจากการซ่อมแซมยานพาหนะและเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 5 รายการ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                การประปาส่วนภูมิภาค 10 มีความประสงค์จะขายทอดตลาด ขายทอดตลาดเศษซากวัสดุที่ชำรุดจากการรื้อถอนงานโครงการจ้างเหมาปรับปรุงโรงผลิตน้ำดื่ม และเศษซากจากการซ่อมแซมยานพาหนะและเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 5 รายการ
ตามรายการดังนี้.-
1.ซากเศษเหล็ก (รางรองรับน้ำฝน) ตามใบสั่งจ้างเลขที่ 0260/038 ลว. 22 ก.พ. 2560 หจก.อุเทนการโยธา  จำนวน  1  กอง           
2.แท่นเกียร์รถยนต์หมายเลข 5CZ51378 หมายเลขทะเบียน กท 2857 นว. ตามใบสั่งจ้างเลขที่ 0360/041 ลว. 10 มี.ค. 2560 ร้าน เม้งมอเตอร์      จำนวน  1  อัน     
3.เศษซากอะไหล่จากการซ่อมแซมยานพาหนะ      จำนวน      1  กอง
4.เศษซากอะไหล่จากการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ      จำนวน  1  กอง
5.เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                            จำนวน      1  กอง


  ขอดูสภาพเศษซากวัสดุที่ชำรุดฯ เสื่อมสภาพการใช้งาน ได้ที่คลังพัสดุฯ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-10.00 น. และลงทะเบียนขอรับเลขเข้าร่วมการประมูลในเวลา 10.00 - 11.00 น.
              และ กำหนดขายทอดตลาด ในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ หน้าห้องงานพัสดุฯ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
             
              ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารขายทอดตลาด ในราคาชุดละ 0.00 บาท   ค่าเอกสาร 0.00 บาท ภาษี 0.00 บาท ได้ที่ งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ระหว่าง วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ถึง วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 08.30-16.30 น.

              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุฯ กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภุมิภาคเขต 10 (056-255814-5 ต่อ 606-608) 088-2783537 ในวันและเวลาราชการ


  ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2560