PWA's Webboard


มาตรวัดน้ำหาย
มาตรวัดน้ำหาย คืนวันที่ 21 -09-2006 ผู้ใช้น้ำได้ไปแจ้งความวันที่ 22-09-2006 พร้อมกับเสียเงินให้ กปภ.เป็นค่ามาตรวัดน้ำ อยากทราบว่า
1. การประปาภูมิภาคจะไปแจ้งความด้วยหรือไม่ เพราะว่าหากไม่แจ้งความจะเป็นเจ้าทุกข์ร่วมกับผู้ใช้น้ำได้อย่างไร
2. ทำไม กปภ. ต้องคิดเงินค่ามาตรน้ำกับผู้ใช้น้ำกรณีที่มาตรวัดถูกขโมย ต้องจ่ายเงินเป็นค่าอื่นๆให้กับ กปภ. เพราะว่า กปน.เขาไม่คิดเงินเพราะเห็นใจผู้ใช้น้ำ (ดูจากข้อมูล เว็บไซด์ สำนักข่าวไทย http://tnews.mcot.net)
3.หากถูกขโมยเป็นครั้งที่ 2.3..4........ จะต้องเสียเงินค่ามาตรทุกครั้งใช่หรือไม่ ไม่มีทางแก้ไขอย่างอื่น
4. ไปติดต่อตั้งแต่เช้าจนเย็นยังไม่มาติดตั้งให้ต้องรอให้ครบกี่วันก่อนใช่หรือไม่
โดย : ผู้ใช้น้ำ [22/09/2549 - 16:02:08]

ความคิดเห็นที่ 1
มาตรวัดเสียน้ำไม่ไหลเข้าบ้านต้องทำอย่างไรดีเเก้ไขเองหรือเเจ้งเจ้าหน้าที่
โดย : jimmy [31/05/2555 - 10:06:18]

ความคิดเห็นที่ 2
ลืมไปว่าอยู่เขต 3 ประปาปากท่อ ราชบุรี
โดย : ผู้ใช้น้ำ [22/09/2549 - 16:05:53]

ความคิดเห็นที่ 3
ผู้ใช้น้ำไปแจ้งความเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานถูกต้องแล้ว เนื่องจากผู้ใช้น้ำอยู่ในฐานะผู้เช่าซื้อมาตรวัดน้ำ และเป็นผลทำให้เมื่อมาตรวัดน้ำซึ่งอยู่ในความดูแลของผู้เช่าซื้อหาย(ด้วยสาเหตุใดก็ตาม) ผู้เช่าซื้อต้องชดใช้ตามราคา กปภ.จะนำมาตรที่ซื้อชดใช้ไปติดตั้งให้ โดยจะเทปูนหุ้มตัวมาตร(แล้วแต่มาตราการของแต่ละประปา) เพื่อป้องกันการถูกขโมยในครั้ง 2, 3, 4 และครั้งต่อๆ ไป ค่ะ (หากต้องการร้องเรียนให้ไปใช้หัวข้อร้องเรียนจะได้มีผู้ติดตามให้รวดเร็วขึ้น) http://www.pwa.co.th/complain/cgi-bin/post.cgi
ด้วยความเคารพค่ะ
โดย : buf ยิ้ม jfLxkudgFFk [23/09/2549 - 14:12:11]

ความคิดเห็นที่ 4
ผมมีความเห็น ดังนี้

1. ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นต้องเป็นไปตามสัญญานการใช้น้ำและเงื่อนไขที่ตกลงกันระหว่างผู้ใช้น้ำและการประปา

2. ในเมื่อมาตรวัดน้ำเป็นของการประปาตามเงื่อนไขการใช้น้ำ ข้อ 4.บรรดาท่ออุปกรณ์ภายในมาตรวัดน้ำเป็นทรัพย์สินของผู้ใช้น้ำ ส่วนอุปกรณ์เครื่องกั้นน้ำภายนอกมาตรวัดน้ำรวมทั้งมาตรวัดน้ำ เมื่อได้ทำการติดตั้งไว้แล้วเป็นทรัพย์สินของการประปาส่วนภูมิภาค

การประปาต้องเป็นผู้แจ้งความเอง เพราะเป็นสมบัติของตัวเอง เปรียบเสมือนรถคุณหาย ให้คนอื่นไปแจ้ง ถ้าจะให้เค้าแจ้งต้องมอบอำนาจมาซิครับถึงจะถูกต้อง

3. เมื่อเกิดการสูญหาย จะเป็นไปตามเงื่อนไขข้อ ข้อ 6.กรณีที่ปรากฏว่าลวดหรือวัสดุใด ๆ ที่พนักงานการประปาส่วนภูมิภาคได้ทำการตีตราผนึกไว้ที่มาตรวัดน้ำ และ/หรือเครื่องกั้นน้ำ รวมทั้งมาตรวัดน้ำเกิดแตกขาด ชำรุดเสียหาย หรือสูญหายไปไม่ว่าจะเกิดขึ้นเพราะจงใจ หรือ ประมาทเลินเล่อของผู้ใดก็ตาม ผู้ใช้น้ำจะแจ้งให้การประปาส่วนภูมิภาคทราบโดยเร็วที่สุด อย่างช้าไม่เกิน 3 วัน เพื่อซ่อมแซม แก้ไข ถ้าปรากฏว่าความชำรุดเสียหายหรือสูญหายเกิดจากการกระทำของผู้ใช้น้ำเอง ผู้ใช้น้ำจะต้องชดใช้ค่าเสียหายรวมทั้งการขาดประโยชน์อันอาจจะเกิดแก่การประปาส่วนภูมิภาค

ซึ่งการประปาต้องพิสูจน์ว่าเป็นความผิดของผู้ใช้น้ำก่อนจึงจะเป็นภาระของผู้ใช้น้ำ อีกอย่างหนึ่งคือ การประปาย้ายมาตรวัดน้ำออกมานอกบ้านเพื่อความสะดวกของการประปาเอง แล้วจะให้ใช้น้ำรับผิดชอบของที่อยู่นอกบ้านเป็นธรรมแล้วหรือ??? แต่กปน. เป็นผู้ออกให้ ซึ่งผมรู้ไม่เกี่ยวกัน ต้องพิจารณาที่เงื่อนไขการใช้น้ำซึ่งเป็นสัญญาที่ตกลงกัน
4. ผมว่าควรทำให้จัดเจน มิฉะนั้นหากมาตรหายเป็นสิบๆครั้งๆ ผู้ใช้น้ำก็ตายซิครับ ของอยู่นอกบ้านจะให้ดูแลตลอด 24 ชั่วโมงไดเยงไง ในเมื่อการประปาที่เป็นเจ้าของยังไม่ดูแล ผลักภาระให้ผู้ใช้น้ำ ผมว่าเป็นการเอาเปรียบอย่างยิ่ง ลองคิดดูหากมาตรคุณหายเองแล้วจะรู้สึกยังไง
โดย : งง [24/09/2549 - 10:26:52]

ความคิดเห็นที่ 5
ผมก็โดน ขโมย Meter เหมือนกัน (จ.ราชบุรี ประปาปากท่อ) เสียเงินเหมือนกันครับ ประชาชนต้องเฝ้าของที่อยู่นอกบ้านให้
1.น้ำก็แพง Service ก็ไม่ดี เพราะ Meter จะต้องติดตั้งในเวลาราชการเท่านั้น เพราะต้องทำการเบิก (Meter หายเช้าวันเสาร์) ทำไมไม่มีคนทำงานในวันหยุด แย่จัง ซึ่ง นายชวลิต สารันต์ รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค บอกว่าจะรีบติดตั้งให้ไง ตาม ข่าวที่ 254 ประจำวันที่ 14 กันยายน 2549
2. ตอนกลางคืนน้ำจะไม่ค่อยไหลนะ บางวันไหลเพียง 0.45 Bars เท่านั้น
โดย : ประชาชน [25/09/2549 - 12:59:20]

ความคิดเห็นที่ 6
1. ผมได้หาทางป้องกันเองแล้วโดยเทปูนทับตัวมาตรวัดน้ำโผล่เพียงหน้าปัดเท่านั้น ทำเสร็จได้ 2 วันซอยข้างบ้านยังไม่ได้ทำก็ถูกขโมยไปอีกเป็นครั้งที่ 2
2.ผมยังข้องใจอีกว่า ใบเสร็จที่ออกให้ ระบุว่าเป็นค่าเบ็ดเตล็ด ซึ่งในบัญชีรายได้ประเภทนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับค่ามาตรน้ำ เป็นรายได้ที่ไม่รู้จะลงบัญชีอะไร จึงไม่ถือว่าเป็นค่ามาตรน้ำ
3. ผมได้นำระเบียบเกี่ยวกับมาตรน้ำของ ประปานครหลวงมาให้ดู เขากำหนดชัดเจนว่า เขาเป็นผู้รับผิดชอบ (ข้อ 3.1 )

ระเบียบของ ประปานครหลวง เกี่ยวกับมาตรวัดน้ำ
1. การขอเพิ่มและลดขนาดมาตรวัดน้ำ เพื่อให้เหมาะสมกับปริมาณการใช้น้ำประปา
หลักฐานประกอบคำขอ
1. บุคคลธรรมดา - สำเนาบัตรประชาชน
2. นิติบุคคล - หนังสือรับรองการจดทะเบียน (เฉพาะแผ่นหน้าแผ่นเดียว)
- พร้อมสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ค่าใช้จ่าย
การประปานครหลวงจะแจ้งค่าใช้จ่ายให้ทราบภายใน 2 วันนับแต่วันที่ได้รับเอกสาร และจะดำเนินการให้ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ชำระเงิน โดยคิดค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง

2. การขอยก-ย้ายมาตรวัดน้ำ เมื่อมีการปรับปรุงสถานที่อยู่ของท่าน
ค่าใช้จ่าย
การประปานครหลวงจะแจ้งค่าใช้จ่ายให้ทราบภายใน 2 วัน และจะดำเนินการให้ภายใน 3 วันนับแต่วันที่ชำระเงิน โดยคิดค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง

3. มาตรวัดน้ำสูญหาย ให้ผู้ใช้น้ำแจ้งความาตรวัดน้ำสูญหายที่สถานีตำรวจ แล้วนำใบแจ้งความ มาติดต่อ การประปานครหลวง

3.1 มาตรวัดน้ำอยู่ในพื้นที่สาธารณะสูญหาย การประปานครหลวงจะดำเนินการติดตั้งให้ใหม่โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย (ยกเว้นมาตรวัดน้ำชั่วคราว)
3.2 มาตรวัดน้ำอยู่ในพื้นที่ของผู้ใช้น้ำสูญหาย กรณีนี้ผู้ใช้น้ำต้องชำระค่ามาตรวัดน้ำและค่าบรรจบมาตรตามอัตรา ที่การประปานครหลวงกำหนด หลังจากชำระเงินแล้วการประปานครหลวงจะดำเนินการติดตั้งมาตรวัดน้ำให้

4. มาตรไม่เดิน การประปานครหลวงจะดำเนินการเปลี่ยนมาตรให้ใหม่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
ยกเว้น แต่จะเกิดจากมาตรวัดน้ำชำรุดเสียหายโดยการกระทำ ผู้ใช้น้ำจะต้องชำระค่ามาตรวัดน้ำ ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนมาตรพร้อมค่าน้ำสูญเสีย

5. การทดสอบมาตรวัดน้ำ กรณีสงสัยว่ามาตรวัดน้ำจะเดินไม่เที่ยงตรง ให้ผู้ใช้น้ำยื่นคำร้องที่ สำนักงานประปาสาขา เพื่อขอทดสอบมาตรวัดน้ำ
หากผลการทดสอบถูกต้อง ผู้ใช้น้ำต้องเสียค่าใช้จ่าย ในการทดสอบตามขนาดมาตรวัดน้ำ
หากมาตรคลาดเคลื่อน ผู้ใช้น้ำไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทดสอบ และการประปานครหลวงจะคำนวณค่าน้ำใหม่ ตามความเป็นจริง
โดย : ผู้ใช้น้ำ [26/09/2549 - 08:38:40]

ความคิดเห็นที่ 7
การแก้ปัญหามาตรวัดน้ำสูญหาย ด้วยวิธีการเทปูนทับตัวมาตรวัดน้ำโผล่เพียงหน้าปัด ไม่หน้าจะเป็นการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดนะครับ ด้วยเหตุผลที่ว่า อยากต้องการตรวจเช็ดมาตรวัดน้ำ หรือการตัดมาตร(กรณีค้างชำระค่าบริการ) และการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ !!!
โดย : pom ยิ้ม DjqU2bhwUM [28/09/2549 - 21:36:44]

Copyright © by Provincial Waterworks Authority