PWA's Webboard


เว็บบอร์ด->การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสงขลา->สอบถามข้อมูล


ลบ
การประมาณราคาการวางท่อประปา
อยากทราบข้อมูลเพื่อใช้ในการประมาณราคาการวางท่อประปา และการติดตั้งประปาต่างๆ
เพื่อใช้อ้างอิงในการทำรายงาน ขอสอบถามผู้รู้ของ กปภ
ดังนี้ ค่ะ

1. ค่าแรงในการวางท่อประปาของ กปภ คิดเป็น
ค่าแรง ต่อ หน่วย หรือ แยกเป็นค่าขุดดิน และ ค่ากลบ
โดยคิดเป็นค่าแรง ตามรายละเอียดอย่างไร


2. อยากทราบค่าแรงในงานประปาต่างๆ เช่น
- ค่าแรงติดตั้งมาตรวัดน้ำ
- ค่าแรงประสานท่อตามชนิด และ ขนาด
- ค่าแรงการเชื่อมต่อท่อหน้าแปลน
- ค่าแรงการติดตั้งประตูน้ำ หัวดับเพลิง วาล์วน้ำต่างๆ
- ค่าแรงการย้ายท่อจ่ายน้ำและมาตรวัดน้ำ
- การคิดค่าแรงจากผู้รับเหมาในการย้ายท่อจ่ายน้ำ ต่อจุด

3. อยากทราบว่าการคิดประมาณราคาการวางท่อประปา
ของ กปภ ( มีการคิดค่า K ด้วยหรือไม่ หากมี มีสูตรการคำนวณอย่างไร )
ขอบคุณค่ะ
โดย : ณัฐธิดา สมบัติยานุชิต [10/02/2549 - 12:19:50]

ลบ
ความคิดเห็นที่ 1
ขอดูราคากลางจากหัวหน้าบริการหรืช่างโยธาในจังหวัดที่คุณอยู่ได้เลยครับ ไม่รู้จะตอบอย่างไรมันเยอะมาก
โดย : วัลลภ [14/02/2549 - 13:35:23]

ลบ
ความคิดเห็นที่ 2
ที่คุณถามมานั้น นะครับ คิดหมดทุกรายการ ถ้าอยากทราบว่า เป็นราคาเท่าไร ก็ให้สอบถามราคาจาก หลายๆร้านค้า (ผู้รับเหมา/ผู้รับจ้าง) แต่ละรายคิดไม่เหมือนกัน โดยให้ หาให้ได้ ไม่ตำกว่า 3 ราย เมื่อได้แล้ว นำมารวม กัน หาร ด้วยจำนวนร้านที่หามาได้ เช่น 3 ราย ก็หารด้วย 3 ได้ค่าเท่าไรก็ใช้เป็นราคากลาง ครับ สำหรับ ค่า k ก็สอบถามจากทาง กรมบัญชี กลาง กระทรวงการคลัง เอาเลยครับ ว่า ขณะนี้ เขาใช้ค่าเท่าไร จะได้ ชัวร์ๆ ของประปาก็ สอบถามร้านค้าเหมียนกันครับ
โดย : บินหลา [14/02/2549 - 14:09:01]

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
ชื่อ :
Email :
รายละเอียด

สามารถพิมพ์ข้อความได้อีก ตัวอักษร
สีพื้น

จัดหน้าจอ

ใส่ข้อมูลที่เห็น
: เปลี่ยนรหัสภาพ ฟังเป็นเสียง (สำหรับคนมองเห็นไม่ชัด หรือไม่เห็น)
สั่งพิมพ์
ถ้าต้องการ upload รูปประกอบต้อง Login เข้ามาเท่านั้น
และ upload ได้เฉพาะ jpg bmp gif และไม่เกิน 1024 Kb[กลับไป webboard]