PWA's Webboard


เว็บบอร์ด->การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสามพราน->สอบถามข้อมูล


ลบ
ค่าขอใช้น้ำประปา 30,000 บาท
วันที่ 19 สิงหาคม 2553

เรียน นายดำรงค์ หม่อมงาม (ผู้จัดการ)

เรื่อง ภาระ ค่าใช้จ่าย ในการขอใช้น้ำประปา
ผม นาย กิตติ เหลืองเจริญ อยู่บ้านเลขที่ 54 / 23 หมู่ 4 ต. ศรีษะทอง อ. นครชัยศรี จ.นครปฐม
ได้ทำเรื่องขอใช้น้ำประปาไป ปรากฏว่ามีการประเมิณค่าใช้จ่ายมาประมาณเกือบ 30,000 บาท บ้านผมอยูใน ซอย และในซอยนี้มีบ้านหลายหล้ง เกิน 10 คาขึ้นไป และห้องเช่าอีก ไม่มีการวางท่อเมนย่อยเข้าซอยนี้
แต่อีกบางซอยมีการวางท่อเมนเข้า จึงทำให้ภาระอยู่กับชาวบ้านส่านใหญ่ที่มีรายได้ต่อเดือน ไม่เกิน 10,000 บาท/เดือน
ผมจึงขอให้ ผู้จัดการการประปาภูมิภาค สาขา สามพราน หาทางช่วยเหลือชาวบ้านที่มีรายได้น้อย ที่ยากใช้น้ำประปาด้วย
ขอขอบคุณล่วงหน้า หวังว่าซอยนี้คงได้ใช้น้ำประปา กับเขาบ้าง

ด้วยความเคราพอย่างสูง
กิตติ เหลืองเจริญ

โดย : กิตติ เหลืองเจริญ [19/08/2553 - 15:42:36]

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
ชื่อ :
Email :
รายละเอียด

สามารถพิมพ์ข้อความได้อีก ตัวอักษร
สีพื้น

จัดหน้าจอ

ใส่ข้อมูลที่เห็น
: เปลี่ยนรหัสภาพ ฟังเป็นเสียง (สำหรับคนมองเห็นไม่ชัด หรือไม่เห็น)
สั่งพิมพ์
ถ้าต้องการ upload รูปประกอบต้อง Login เข้ามาเท่านั้น
และ upload ได้เฉพาะ jpg bmp gif และไม่เกิน 1024 Kb[กลับไป webboard]