PWA's Webboard


เว็บบอร์ด->การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอำนาจเจริญ->เรื่องทั่วไป


ลบ
ขอขอบพระคุณการประปาส่วนภูมิภาคอำนาจเจริญ และพนักงานของการประปาส่วนภูมิภาคอำนาจฯ
ขอขอบพระคุณการประปาส่วนภูมิภาคอำนาจเจริญ และพนักงานของการประปาส่วนภูมิภาคอำนาจเจริญ ที่ดำเนินการซ่อมแซมในส่วนของท่อประปา บริเวณถนนราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 4 ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี (ตรงข้ามบ้านประธานผู้นำชุมชน หมู่ที่ 4 นางไกรศรี ทองเหลือง) ที่ชำรุดเรียบร้อยแล้ว ขอชื่นชมในความรวดเร็วในการทำงานครับ
โดย : ขอขอบคุณ [04/07/2555 - 20:44:45]

ลบ
ความคิดเห็นที่ 1
เรียน ผู้ขอบคุณ
การประปาส่วนภูมิภาคขอขอบคุณที่กรุณาแจ้งข้อมูลในการดำเนินการแก้ไขปัญหาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำนาจเจริญ ซึ่งจักได้นำเรียนผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำนาจเจริญ แจ้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้ใช้น้ำต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบงานลูกค้าสัมพันธ์


โดย : สำนักงานประปาเขต 8 อุบลราชธานี ยิ้ม 5U3U8tpsSf2 [05/07/2555 - 08:31:09]

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
ชื่อ :
Email :
รายละเอียด

สามารถพิมพ์ข้อความได้อีก ตัวอักษร
สีพื้น

จัดหน้าจอ

ใส่ข้อมูลที่เห็น
: เปลี่ยนรหัสภาพ ฟังเป็นเสียง (สำหรับคนมองเห็นไม่ชัด หรือไม่เห็น)
สั่งพิมพ์
ถ้าต้องการ upload รูปประกอบต้อง Login เข้ามาเท่านั้น
และ upload ได้เฉพาะ jpg bmp gif และไม่เกิน 1024 Kb[กลับไป webboard]