ข้อมูลบริการน้ำประปาจ่ายฟรีในช่วงฤดูแล้งปี 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลบริการน้ำประปาจ่ายฟรีในช่วงฤดูแล้งปี 2562 จำนวน 308 รายการ Download Excel File


กรองและค้นหาข้อมูล

# กปภ.สาขา ที่ตั้งสำนักงาน พื้นที่ให้บริการ เบอร์โทร จุดจ่ายน้ำฟรี
1 นครสวรรค์ 158/9 ม.1 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 ต.นครสวรรค์ออก
ต.หนองเบน
ต.เก้าเลี้ยว
ต.โกรกพระ
ต.ทับกฤษ
056-255456 สำนักงาน
น.หนองเบน
น.เก้าเลี้ยว
น.โกรกพระ
น.ทับกฤษ
2 ท่าตะโก 515 ม.7 ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ ทอ.ท่าตะโก
อบต.ท่าตะโก
อบต.ดอนคา
อบต.พนมรอก
อบต.หัวถนน
056-249089 ม.ท่าตะโก
3 ลาดยาว 157/1 ม.5 ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ อ.ลาดยาว
อ.บรรพตพิสัย
056-271432 ส.บึงหล่ม
ส.บรรพตพิสัย
4 พยุหคีรี 1/2 ม.4 ต.พยุหะคีรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ต.นิคมเขาบ่อแก้ว
ต.สระทะเล
ต.เนินมะกอก
ต.ย่านมัทรี
ต.น้ำทรง
ต.ท่าน้ำอ้อย
ต.ม่วงหัก
ต.เขาทอง
ต.เขาเขียว
ต.ยางตาล
ต.กลางแดด
056-341276 สำนัักงาน


น.หาดเหนือน.เขาทอง
5 ชัยนาท 203 ถ.พรหมประเสริฐ อ.เมือง จ.ชัยนาท ทต.ธรรมามูล
อบต.อู่ตะเภา
อบต.เขาท่าพระ
ทต.เมืองชัยนาท
แขวงทางหลวงชัยนาท
ทต.เด่นใหญ่
อบต.หันคา
ทต.บ้านเชี่ยน
ทต.หนองแซง
อบต.กะบกเตี้ย
ทต.เนินขาม
อบต.ไพรนกยูง
056-411213 ส.ชัยนาท

น.หันคา
6 อุทัยธานี 116 ม.5 ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110 อบต.หนองหลวง
อบต.ทุ่งนางาม
อบต.ระบำ
อบต.พลวงสองนาง
ทต.ทัพทัน
อบต.โคกหม้อ
อบต.หนองยายคา
อบต.หนองกระทุ่ม
อบต.หนองฉาง
อบต.หนองไผ่
อบต.เนินแจง
อบต.หนองขาหย่าง
อบต.หนองกลางดง
อบต.อุทัยเก่า
อบต.ทุ่งพง
ทต.หนองสระ
อบจ.อุทัยธานี
ทต.ตลุกดู่
056-531344 น.สว่างอารมณ์
น.ลานสัก


น.ทัพทัน
7 กำแพงเพชร 74 ถ.เทศา1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร อบต.ลานดอกไม้ตก
อบต.นาบ่อคำ
อบต.คลองน้ำไหล
อบต.ท่าขุนราม
อบต.อ่างทอง
อบต.คลองแม่ลาย
อบต.หนองปลิง
ปภ.เขต 8
อบต.จันทิมา
055-711373 ส.หนองปลิง
น.คลองลาน
น.หนองน้ำขาว
น.ศูนย์ราชการ
น.ลานกระบือ
8 ขาณุวรลักษบุรี 1522 ม.1 ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร อ.ขาณุวรลักษบุรี
อ.คลองขลุง
055-771277 ส.ขาณุวรลักษบุรี
ส.ท่ามะเขือ
9 ตาก 9/1 ถ.มหาดไทยบำรุง ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก ต.หนองบัวเหนือ
ต.หนองบัวใต้
ต.ไม้งาม
ต.น้ำริม
ต.หนองหลวง
ต.ป่ามะม่วง
ต.แม่ท้อ
เทศบาลอำเภอเมือง
ต.ตากออก
ต.ตากตก
ต.เกาะตะเภา
ต.แม่สลิด
ต.ยานรี
ต.สามเงา
เทศบาลตำบลสามเงา
ต.เชียงทอง
ต.ดกสัมภี
ต.ประดาง
055-511016 สำนักงานน.บ้า่นตากน.สามเงา


น.วังเจ้า

10 แม่สอด 322 ม.1 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก ทอ.แม่สอด
ทต.ท่าสายลวด
อบต.แม่ปะ
อบต.พระธาตุผาแดง
ทศ.แม่คาว
055-563511 สำนักงาน
11 สุโขทัย 168/1 ม.4 ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย ต.ธานี
ต.ปากแคว
ต.บ้านกล้วย
ต.เมืองเก่า
ต.บ้านสวน
ต.บ้านหลุม
ต.ยางซ้าย
ต.บ้านป้อม
ต.โตนด
ต.ทุ่งหลวง
ต.บ้านด่าน
ต.ลานหอย
055-611023 สำนักงาน
น.บ้านด่านลานหอย
น.ทุ่งหลวง-คิรีมาศ
12 ทุ่งเสลี่ยม 108 ม.7 ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150 ต.ทุ่งเสลี่ยม
ต.ไทยชนะศึก
ต.กลางดง
055-659190 สำนักงาน
13 ศรีสำโรง 30/1 อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 อ.ศรีสำโรง 055-681330 สำนักงาน
14 สวรรคโลก 109 ม.4 ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ทม.สวรรคโลก
ทต.ในเมืองสวรรคโลก
ทต.ป่ากุมเกาะ
อบต.ย่านยาว
อบต.นาทุ่ง
อบต.วังพิณย์พาท
อบต.วังไม้ขอน
ต.ศรีนคร
ต.คลองมะพลับ
055-641555 สำนัักงาน


น.ศรีนคร
15 ศรีสัชนาลัย 940 ม.1 ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ทต.หาดเสี้ยว
อบต.ป่างิ้ว
อบต.หนองอ้อ
อบต.สารจิตร
เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย
055-671238 สำนักงาน
16 อุตรดิตถ์ 51/4 ม.2 ต.ผาจุก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 อบต.ผาจุก
อบต.งิ้วงาม
อบต.ท่าเสา
อบต.บ้านด่านนาขาม
อบต.คุ้งตะเภา
อบต.วังหิน
055-479874 ส.ปากฝาง
ส.ตรอน
17 พิษณุโลก 662 ม.8 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 ทต.วังทอง
อบต.วังทอง
อบต.ชัยงาม
อบต.วังพิกุล
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เขต 9
ทต.พรหมพิราม
อบต.พรหมพิราม
อบต.ทับยายเชียง
อบต.ศรีภิรมย์
อบต.ดงประคำ
055-313383 055-313384 ส.สมอแข
น.พรหมพิราม
18 นครไทย 391 ม.1 ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120 แม่ข่ายนครไทย
-อบต.หนองกะท้าว
-ทต.นครไทย
-อบต.เนินเพิ่ม
หน่วยบริการชาติตระการ
-อบต.ท่าสะแก
-ทต.ป่าแดง
055-389084 ส.หนองกะท้าวส.ชาติตระการ
19 พิจิตร 102/9 ม.2ต.ปากทาง อ.เมืองจ.พิจิตร เทศบาลเมืองพิจิตร
อบต.ปากทาง
อบต.คลองคะเชนทร์
อบต.โรงช้าง
อบต.เมืองเก่า
เทศบาลท่าฬ่อ
เทศบาลวังทรายพูน
อบต.หนองพระ
อบต.หนองปลาไหล
065-3931532-4 สำนักงาน
น.วังทรายพูน
20 บางมูลนาก 29 ถ.ประเวศน์เหนือ ต.บางมูลนาก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ต.บางมูลนาก
ต.เนินมะกอก
ต.หอไกล
056-631011 สำนักงาน
21 ตะพานหิน 403 ถ.ริมน่าน ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร อ.ตะพานหิน 056-621210 สำนักงาน
22 เพชรบูรณ์ 4 ถ. สามัคคีชัย
ต.ในเมือง
อ.เมือง
จ.เพชรบูรณ์
67000
อ.เมือง 0-5671-1310 สำนักงาน
ส.หนองนารี
23 หล่มสัก 235 ม.1 ต.วัดป่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ทศ.หล่มสัก
อบต.บ้านติ้ว
อบต.บ้านโสก
อบต.สักหลง
อบต.ห้วยไร่
อบต.วัดป่า
อบต.บ้านหวาย
อบต.ฝายนาแซง
อบต.หนองโข่ง
อบต.น้ำก้อ
ทต.ตาลเดี่ยว
อบต.นาแซง
อบต.หล่มเก่า
056-701198 แม่ข่าย
กปภ.สาขาหล่มสัก
24 ชนแดน 166 ม.7ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ทต.ชนแดน
ทต.ท่าข้าม
ทต.ดงขุย.
อบต.ชนแดน
อบต.ท่าข้าม.
อบต.ดงขุย
อบต.พุทธบาท.
0-5676-1227 สำนักงาน
25 หนองไผ่ 530 ม.6 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ทศ.หนองไผ่
อบต.กองทูล
อบต.หนองไผ่
อบต.ท่าแดง
อบต.วังโบภน์
ทศ.บึงสามพัน
อบต.หนองแจง
อบต.สมอทอด
056-781598 สำนักงาน
เลื่อนขึ้นข้างบน