กปภ.สาขา เชียงราย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลค่ายเม็งราย _14/01/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขา เชียงราย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลค่ายเม็งราย _14/01/61

กปภ.สาขา  เชียงราย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม.    บริเวณ ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลค่ายเม็งราย _14/01/61

กปภ.สาขา  เชียงราย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม.  

บริเวณ ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลค่ายเม็งราย  ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 22.00  น. ของวันที่ 14/01/61

เลื่อนขึ้นข้างบน