กปภ.สาขานครราชสีมา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 2(หัวทะเล) หยุดจ่ายกระแสไฟ เนื่องจากปรับปรุงระบบจำหน่าย_14/02/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขานครราชสีมา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 2(หัวทะเล) หยุดจ่ายกระแสไฟ เนื่องจากปรับปรุงระบบจำหน่าย_14/02/61

กปภ.สาขานครราชสีมา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 2(หัวทะเล) หยุดจ่ายกระแสไฟ เนื่องจากปรับปรุงระบบจำหน่าย_14/02/61

กปภ.สาขานครราชสีมา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 2(หัวทะเล) หยุดจ่ายกระแสไฟ เนื่องจากปรับปรุงระบบจำหน่าย

บริเวณ ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา      จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  ต.หัวทะเล , ต.หนองบัวศาลา และ ต.หนองระเวียง

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 14/02/2561

เลื่อนขึ้นข้างบน