กปภ.สาขาสุรินทร์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนส่งน้ำ บริเวณแยกไอคิว_14/02/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาสุรินทร์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนส่งน้ำ บริเวณแยกไอคิว_14/02/61

กปภ.สาขาสุรินทร์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนส่งน้ำ บริเวณแยกไอคิว_14/02/61

กปภ.สาขาสุรินทร์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนส่งน้ำ บริเวณแยกไอคิว อ.เมือง จ.สุรินทร์

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ แยกไอคิว , บ้านสลักได , หมู่บ้านเทพวิรุฬ , บ้านบุตาดี 

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 14/02/61

เลื่อนขึ้นข้างบน