กปภ.สาขาบ้านา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 250 มม. บริเวณใกล้สำนักงาน_14/02/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาบ้านา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 250 มม. บริเวณใกล้สำนักงาน_14/02/61

กปภ.สาขาบ้านา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 250 มม. บริเวณใกล้สำนักงาน_14/02/61

กปภ.สาขาบ้านา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 250 มม. บริเวณใกล้สำนักงาน กปภ.สาขาบ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่ กปภ.สาขาบ้านนา ไปจนถึงหมู่บ้านแสนสุข อ.บ้านนา จ.นครนายก และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปา

จะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 16.00 น. ของวันที่ 14/02/61

เลื่อนขึ้นข้างบน