กปภ.สาขาสมุทรสาคร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณข้างไปรษณีย์สมุทรสาคร_14/02/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาสมุทรสาคร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณข้างไปรษณีย์สมุทรสาคร_14/02/61

กปภ.สาขาสมุทรสาคร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณข้างไปรษณีย์สมุทรสาคร_14/02/61

กปภ.สาขาสมุทรสาคร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณข้างไปรษณีย์สมุทรสาคร ซอยแฟคตอรี่เฮ่้าส์ อ.เมือง

จ.สมุทรสาคร จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ซอยแฟคตอรี่เฮ่้าส์ (ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 16.00 น. ของวันที่ 14/02/2561

เลื่อนขึ้นข้างบน