กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อสามทางขนาด 800 มม. x 150 มม._13/03/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อสามทางขนาด 800 มม. x 150 มม._13/03/61

กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อสามทางขนาด 800 มม. x 150 มม._13/03/61

กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อสามทางขนาด 800 มม. x 150 มม. บริเวณปั๊มแก๊ส LPG คานหาม ม.1

ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ โรงกรองน้ำอยุธยา 2 (ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปา

จะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 20.00 น. ของวันที่ 13/03/61

เลื่อนขึ้นข้างบน