กปภ.สาขามุกดาหาร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. - 22.00 น._13/03/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขามุกดาหาร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. - 22.00 น._13/03/61

กปภ.สาขามุกดาหาร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. - 22.00 น._13/03/61

กปภ.สาขามุกดาหาร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. - 22.00 น. เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC

ขนาด 200 มม. บริเวณตรงข้าม ตรอ.ข้างขนส่งจังหวัดมุกดาหาร จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ หมู่บ้านเอื้ออาทร , บ้านศูนย์ไหม

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 22.00 น. ของวันที่ 13/03/61

 

 

เลื่อนขึ้นข้างบน