กปภ.สาขาคลองหลวง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. และดำเนินการยกเลิกหัวดับเพลิง_13/03/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาคลองหลวง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. และดำเนินการยกเลิกหัวดับเพลิง_13/03/61

กปภ.สาขาคลองหลวง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. และดำเนินการยกเลิกหัวดับเพลิง_13/03/61

กปภ.สาขาคลองหลวง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. และดำเนินการยกเลิกหัวดับเพลิง บริเวณซอยคุณพระ

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี (เนื่องจากติดแนววางท่อระบายของเทศบาล) จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่

ซอยคุณพระ (ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ น. ของวันที่ /03/61

เลื่อนขึ้นข้างบน