กปภ.สาขามหาสารคาม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 225 มม. บริเวณปั้มน้ำมันบางจาหนองแวง_13/03/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขามหาสารคาม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 225 มม. บริเวณปั้มน้ำมันบางจาหนองแวง_13/03/61

กปภ.สาขามหาสารคาม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 225 มม. บริเวณปั้มน้ำมันบางจาหนองแวง_13/03/61

กปภ.สาขามหาสารคาม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 225 มม. บริเวณปั้มน้ำมันบางจาหนองแวง จ.มหาสารคาม

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ้านแวงน่าง , บ้านหนองโพด และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 13/03/61

เลื่อนขึ้นข้างบน