กปภ.สาขาสุพรรณบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณตลาดนัดหน้าสถานีจ่ายน้ำสวนแตงเก่า_13/03/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาสุพรรณบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณตลาดนัดหน้าสถานีจ่ายน้ำสวนแตงเก่า_13/03/61

กปภ.สาขาสุพรรณบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณตลาดนัดหน้าสถานีจ่ายน้ำสวนแตงเก่า_13/03/61

กปภ.สาขาสุพรรณบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณตลาดนัดหน้าสถานีจ่ายน้ำสวนแตงเก่า หมู่ที่ 4

ต.สวนแตง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่บ้านป่าสำดำ ไปจนถึงแยกวัดดอนโพธิ์ทอง ต.สวนแตง อ.เมือง

จ.สุพรรณบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 24.00 น. ของวันที่ 13/03/61

เลื่อนขึ้นข้างบน