กปภ.สาขา กุยบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ไม่ทราบขนาด บริเวณ บ้านบน _14/03/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขา กุยบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ไม่ทราบขนาด บริเวณ บ้านบน _14/03/61

กปภ.สาขา กุยบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ไม่ทราบขนาด  บริเวณ บ้านบน _14/03/61

กปภ.สาขา กุยบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ไม่ทราบขนาด

บริเวณ บ้านบน ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่  14/03/61

 

เลื่อนขึ้นข้างบน