กปภ.สาขา .สวนผึ้ง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 160 มม. บริเวณ ซอยดงยางเลยโค้งวัดห้วยทรายทอง _14/03/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขา .สวนผึ้ง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 160 มม. บริเวณ ซอยดงยางเลยโค้งวัดห้วยทรายทอง _14/03/61

กปภ.สาขา .สวนผึ้ง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 160 มม.  บริเวณ ซอยดงยางเลยโค้งวัดห้วยทรายทอง _14/03/61

กปภ.สาขา .สวนผึ้ง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 160 มม.

บริเวณ ซอยดงยางเลยโค้งวัดห้วยทรายทอง ม.1 ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ซอยเลยโค้งวัดห้วยทรายทองจนถึงโรงน้ำพอเพียง ม.1 ต.ป่าหวาย

อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 14/03/61

 

เลื่อนขึ้นข้างบน