กปภ.สาขา เสนา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม. บริเวณ บ้านแถว ซอย 8 _14/03/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขา เสนา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม. บริเวณ บ้านแถว ซอย 8 _14/03/61

กปภ.สาขา เสนา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม.  บริเวณ บ้านแถว ซอย 8  _14/03/61

กปภ.สาขา เสนา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม.

บริเวณ บ้านแถว ซอย 8 ต.บ้านแถว อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.บ้านแถว , ต.เจ้าเจ็ด อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 

 และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 14/03/61

 

เลื่อนขึ้นข้างบน