กปภ.สาขา ฉะเชิงเทรา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 400 มม. บริเวณ แยกบริษัท สตาร์ไลท์ _14/03/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขา ฉะเชิงเทรา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 400 มม. บริเวณ แยกบริษัท สตาร์ไลท์ _14/03/61

กปภ.สาขา ฉะเชิงเทรา  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 400 มม.  บริเวณ แยกบริษัท สตาร์ไลท์  _14/03/61

กปภ.สาขา ฉะเชิงเทรา  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 400 มม.

บริเวณ แยกบริษัท สตาร์ไลท์ ถนนสุวินทวงศ์ ต.วังตะเคียน อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ขนส่งใหม่, Big C 1 และ 2, ถ.ศรีโสธรตัดใหม่ (ฝั่ง Big C 2),

ถ.พระยาศรีสุนทร, ถ.ประชาสรรค์, ถ.เทพคุณากร, ถ.ฉช-บางปะกง (ฝั่ง Big C 1), หมู่บ้านวนาแลนด์,

หมู่บ้านสวนริมคลอง, แขวงรถไฟ , ถ.สุวินทวงศ์ (ตั้งแต่โรงกรองน้ำสวนสน – โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ 2 ฝั่งถนน) ต.วัง

ตะเคียน อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 19.00 น. ของวันที่ 14/03/61

 

เลื่อนขึ้นข้างบน