กปภ.สาขา ธัญบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากซ่อมแซมประตูน้ำ บริเวณ คลอง 5 _14/03/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขา ธัญบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากซ่อมแซมประตูน้ำ บริเวณ คลอง 5 _14/03/61

กปภ.สาขา ธัญบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากซ่อมแซมประตูน้ำ  บริเวณ คลอง 5 _14/03/61

กปภ.สาขา ธัญบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากซ่อมแซมประตูน้ำ

บริเวณ คลอง 5 ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ คลอง 5 -6  ลำลูกกา จ.ปทุมธานี  

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 14/03/61

 

เลื่อนขึ้นข้างบน