กปภ.สาขา กำแพงเพชร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 400 มม. บริเวณ หน้าประตูทางเข้าศูนย์ป้องกันภัยเขต 8 _14/03/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขา กำแพงเพชร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 400 มม. บริเวณ หน้าประตูทางเข้าศูนย์ป้องกันภัยเขต 8 _14/03/61

กปภ.สาขา กำแพงเพชร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 400 มม.  บริเวณ หน้าประตูทางเข้าศูนย์ป้องกันภัยเขต 8 _14/03/61

กปภ.สาขา กำแพงเพชร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 400 มม.

บริเวณ หน้าประตูทางเข้าศูนย์ป้องกันภัยเขต 8 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงชเพชร

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงชเพชร และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 22.00 น. ของวันที่ 14/03/61

เลื่อนขึ้นข้างบน