กปภ.สาขาจันทบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนส่งน้ำ บริเวณถนนเทศบาลสาย1_14/03/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาจันทบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนส่งน้ำ บริเวณถนนเทศบาลสาย1_14/03/61

กปภ.สาขาจันทบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนส่งน้ำ บริเวณถนนเทศบาลสาย1_14/03/61

กปภ.สาขาจันทบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนส่งน้ำ บริเวณถนนเทศบาลสาย 1 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตลาดเนินสูง ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อน

ถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 22.00 น. ของวันที่ 14/03/61

เลื่อนขึ้นข้างบน