กปภ.สาขาสมุทรสาคร แจ้งปิดน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC 300 บริเวณหน้าปั๊มแก๊ส _17/04/2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสมุทรสาคร แจ้งปิดน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC 300 บริเวณหน้าปั๊มแก๊ส _17/04/2561

กปภ.สาขาสมุทรสาคร แจ้งปิดน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ  PVC 300 บริเวณหน้าปั๊มแก๊ส _17/04/2561

-กปภ.สาขาสมุทรสาคร แจ้งปิดน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ  PVC 300 บริเวณหน้าปั๊มแก๊ส จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่

 ตรงข้าม Big C สมุทรสาคร  - ตลาดทะเลไทย และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 17.00 น.ของวันที่ 17/04/2561 

 

เลื่อนขึ้นข้างบน