กปภ.สาขาอุดรธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC 250 มม. บริเวณ จินตคาม 4_17/04/2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาอุดรธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC 250 มม. บริเวณ จินตคาม 4_17/04/2561

กปภ.สาขาอุดรธานี  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC 250 มม. บริเวณ จินตคาม 4_17/04/2561

กปภ.สาขาอุดรธานี  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC 250 มม. บริเวณ จินตคาม 4 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ชุมชนดอนอุดม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาเวลาที่แล้วเสร็จได้ 

เลื่อนขึ้นข้างบน