- กปภ.สาขา ท่าเรือ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ ฝั่งตรงข้ามกับปั๊มน้ำมันPT _17/04/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

- กปภ.สาขา ท่าเรือ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ ฝั่งตรงข้ามกับปั๊มน้ำมันPT _17/04/61

- กปภ.สาขา ท่าเรือ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.  บริเวณ ฝั่งตรงข้ามกับปั๊มน้ำมันPT _17/04/61

- กปภ.สาขา ท่าเรือ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.

บริเวณ ฝั่งตรงข้ามกับปั๊มน้ำมันPT ทางไปแยกบางโขมด อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่ธนาคารออมสินสาขาท่าเรือ จนถึง แยกบางโขมด (ทั้งสองฝั่งถนน)

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 20.00 น. ของวันที่ 17/04/61

เลื่อนขึ้นข้างบน