กปภ.สาขา ตะพานหิน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 160 มม. บริเวณ ต.ป่าแดง _17/04/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขา ตะพานหิน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 160 มม. บริเวณ ต.ป่าแดง _17/04/61

กปภ.สาขา ตะพานหิน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 160 มม.  บริเวณ ต.ป่าแดง _17/04/61

กปภ.สาขา ตะพานหิน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 160 มม.

บริเวณ ต.ป่าแดง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.ป่าแดง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 17/04/61

เลื่อนขึ้นข้างบน