กปภ.สาขา พนมสารคาม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ หน้าโรงเรียนกาญจนภิเษก _17/04/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขา พนมสารคาม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ หน้าโรงเรียนกาญจนภิเษก _17/04/61

กปภ.สาขา พนมสารคาม  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม.   บริเวณ หน้าโรงเรียนกาญจนภิเษก _17/04/61

กปภ.สาขา พนมสารคาม  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม.

 บริเวณ หน้าโรงเรียนกาญจนภิเษก ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ในเขตอำเภอสนามชัยเขต (ทั้งหมด) จ.ฉะเชิงเทรา

 และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้

เลื่อนขึ้นข้างบน