กปภ.สาขา ระยอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 300 มม. บริเวณ ข้างร้านมีชัยแท็คเตอร์ _17/04/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขา ระยอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 300 มม. บริเวณ ข้างร้านมีชัยแท็คเตอร์ _17/04/61

กปภ.สาขา ระยอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 300 มม.    บริเวณ ข้างร้านมีชัยแท็คเตอร์  _17/04/61

กปภ.สาขา ระยอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 300 มม.  

บริเวณ ข้างร้านมีชัยแท็คเตอร์ ถ.สาย36 ต.ทับมา  อ.เมือง จ.ระยอง 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ม.กัลปพฤกษ์รีเจ้นท์ ,ม.เพ็ชรรัตน์เลควิลล์ ,วัดทับมา ,ถ.เขาโบสถ์ ,

ม.พัฒนฉัตรวิลล์ 1 ,ม.เบลล่า2 ,ม.ระยองแลคแอนด์การ์เดนท์ ,ม.ศรีสุนทร ,ม.สนมโฮม ม.เพลินใจ 2 วัดหนองสนม ม.โชคดี,ศาลจังหวัด

ระยอง ต.ทับมา  อ.เมือง จ.ระยอง และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 23.00 น. ของวันที่ 17/04/61

 

เลื่อนขึ้นข้างบน