กปภ.สาขาสวนผึ้ง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ หน้าสถานีจ่ายน้ำจอมบึง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี _17/05/2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาสวนผึ้ง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ หน้าสถานีจ่ายน้ำจอมบึง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี _17/05/2561

กปภ.สาขาสวนผึ้ง  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด  200 มม. บริเวณ หน้าสถานีจ่ายน้ำจอมบึง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี  _17/05/2561

กปภ.สาขาสวนผึ้ง  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด  200 มม. บริเวณ หน้าสถานีจ่ายน้ำจอมบึง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ชุมชนวังมะเดื่อ ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย 

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 17/05/2561

เลื่อนขึ้นข้างบน