ประกาศขอหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากท่อแตกฉุกเฉินบริเวณหมู่บ้านสันติสุข ถ.สฤษฎิ์ยุทธศิลป์ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรีจ.ปราจีนบุรี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ประกาศขอหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากท่อแตกฉุกเฉินบริเวณหมู่บ้านสันติสุข ถ.สฤษฎิ์ยุทธศิลป์ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรีจ.ปราจีนบุรี

ประกาศขอหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากท่อแตกฉุกเฉินบริเวณหมู่บ้านสันติสุข ถ.สฤษฎิ์ยุทธศิลป์ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรีจ.ปราจีนบุรี

ประเภทข่าวสาร : 2. ท่อแตกท่อรั่ว
ระยะเวลาดำเนินการ : 17-05-2018 13:00 ถึง 17-05-2018 15:00
สาเหตุ : เนื่องจากท่อแตกฉุกเฉินตรงข้ามหอพักลีโอบริเวณหน้าอู่ซ่อมรถ ถ.304 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิจ.ปราจีนบุรี
พื้นที่ปฏิบัติการ : ตรงข้ามหอพักลีโอบริเวณหน้าอู่ซ่อมรถ ถ.304 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิจ.ปราจีนบุรี
บริเวณที่ได้รับผลกระทบ : ตั้งแต่ บริษัท ไทยการ์เมนต์เอ๊กซปอร์ต จำกัด ไปจนถึงทางเข้า อบต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม : หากดำเนินการแล้วเสร็จจะจ่ายน้ำตามปกติทันที
สอบถามได้ที่ : 037-482234-5

เลื่อนขึ้นข้างบน