การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา ประกาศ เรื่อง หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อตัดประสานท่อ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา ประกาศ เรื่อง หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อตัดประสานท่อ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา ประกาศ เรื่อง หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อตัดประสานท่อ

ประเภทข่าวสาร : 1. แผนหยุดจ่ายน้ำ
ระยะเวลาดำเนินการ : 21-05-2018 08:00 ถึง 21-05-2018 12:00
สาเหตุ : จะทำการตัดประสานท่อเมนเดิมเข้ากับท่อวางใหม่ ชนิดท่อ HDPE ขนาด 500 มม. เนื่องจากท่อประปากีดขวางการก่อสร้างทางแยกต่างระดับบริเวณห้าแยกน้ำกระจาย
พื้นที่ปฏิบัติการ : บริเวณแยกโรงพยาบาลสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
บริเวณที่ได้รับผลกระทบ : - พื้นที่ตำบลเกาะยอ (ทั้งหมด) - พื้นที่อำเภอสิงหนคร (ทั้งหมด)
รายละเอียดเพิ่มเติม :
สอบถามได้ที่ : 074550693-5

เลื่อนขึ้นข้างบน