กปภ.สาขาพัทยา หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 150 มม. บริเวณปากซอยชัยพรวิถี 27_17/05/2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาพัทยา หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 150 มม. บริเวณปากซอยชัยพรวิถี 27_17/05/2561

กปภ.สาขาพัทยา หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 150 มม. บริเวณปากซอยชัยพรวิถี 27_17/05/2561

กปภ.สาขาพัทยา หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 150 มม. บริเวณปากซอยชัยพรวิถี 27

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ซอยชัยพรวิถีฝั่งเลขคี่ ได้แก่ซอย 23,25,27,29,31,33,35,37,39

 และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 18.00 น. ของวันที่ 17/05/2561 

 

เลื่อนขึ้นข้างบน