กปภ.สาขาด่านขุนทด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณปากทางเข้าบ้านโนนสะเดา_17/05/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาด่านขุนทด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณปากทางเข้าบ้านโนนสะเดา_17/05/61

กปภ.สาขาด่านขุนทด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณปากทางเข้าบ้านโนนสะเดา_17/05/61

กปภ.สาขาด่านขุนทด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณปากทางเข้าบ้านโนนสะเดา ทางไปบ้านเก่า

ต.บ้านเก่า อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่บ้านโนนสะเดา , บ้านเก่า จนถึงบ้านน้อย ต.บ้านเก่า

อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมาและพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 19.00 น. ของวันที่ 17/05/61

เลื่อนขึ้นข้างบน