กปภ.สาขาท่ามะกา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม._17/05/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาท่ามะกา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม._17/05/61

กปภ.สาขาท่ามะกา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม._17/05/61

กปภ.สาขาท่ามะกา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณหน้าโรงงานน้ำตาลประจวบอุตสหกรรม จ.กาญจนบุรี 

จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่หน้าโรงงานน้ำตาลประจวบอุตสหกรรม ไปจนถึงซอยบ้านครก (ซอยข้างวัดใหม่เจริญผล)

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 21.00 น. ของวันที่ 17/05/61

เลื่อนขึ้นข้างบน