กปภ.สาขาระยอง แจ้งน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องด้วยกระแสไฟฟ้าดับ บริเวณสถานีน้ำคอก จ.ระยอง ซึ่งทำให้การจ่ายน้ำขาดระบบ_03/06/2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาระยอง แจ้งน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องด้วยกระแสไฟฟ้าดับ บริเวณสถานีน้ำคอก จ.ระยอง ซึ่งทำให้การจ่ายน้ำขาดระบบ_03/06/2561

กปภ.สาขาระยอง แจ้งน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องด้วยกระแสไฟฟ้าดับ บริเวณสถานีน้ำคอก จ.ระยอง ซึ่งทำให้การจ่ายน้ำขาดระบบ_03/06/2561

กปภ.สาขาระยอง แจ้งน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องด้วยกระแสไฟฟ้าดับ บริเวณสถานีน้ำคอก จ.ระยอง ซึ่งทำให้การจ่ายน้ำขาดระบบ

จากสาเหตุดังกล่าว ส่งผลกระทบทำให้น้ำไม่ไหล บริเวณ ต.น้ำคอก ต.เชิงเนิน ต.บ้านแลง ต.นาตาขวัญ ต.ทับมา ต.ท่าประดู่ ต.ปากน้ำ

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 15.10 น.ของวันที่ 03/06/2561 รอน้ำเต็มระบบ 

เลื่อนขึ้นข้างบน