กปภ.สาขาระยอง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม.บริเวณ ตรงข้ามบ้านเลขที่ 8/10 สี่แยกในไร่ ต.เพ_09/06/2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาระยอง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม.บริเวณ ตรงข้ามบ้านเลขที่ 8/10 สี่แยกในไร่ ต.เพ_09/06/2561

กปภ.สาขาระยอง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม.บริเวณ ตรงข้ามบ้านเลขที่ 8/10 สี่แยกในไร่ ต.เพ_09/06/2561

กปภ.สาขาระยอง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม.บริเวณ ตรงข้ามบ้านเลขที่ 8/10 สี่แยกในไร่ ต.เพ

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  ถ.ในไร่ ต.เพ  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 22.30 น. ของวันที่ 069/06/2561 

เลื่อนขึ้นข้างบน