กปภ.สาขาธัญบุรี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมทอ่ PVC ขนาด 300 มม.บริเวณภายในมบ.ธราดลบุรี คลอง7 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี _14/06/2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาธัญบุรี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมทอ่ PVC ขนาด 300 มม.บริเวณภายในมบ.ธราดลบุรี คลอง7 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี _14/06/2561

กปภ.สาขาธัญบุรี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมทอ่ PVC ขนาด 300 มม.บริเวณภายในมบ.ธราดลบุรี คลอง7 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี _14/06/2561

กปภ.สาขาธัญบุรี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมทอ่ PVC ขนาด 300 มม.บริเวณภายในมบ.ธราดลบุรี คลอง7 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 

จากการดำเินนการดังกลาว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ มบ.ธราดลบุรี  มบ.สัมมากร มบ.เก้าพอเพียง จ.ดิสคัฟเวอร์รี่ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการตั้งแต่เวลา 21.00 - 23.00 น.ของวันที่ 14/06/2561 

เลื่อนขึ้นข้างบน