กปภ.สาขาพิษณุโลก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC และ PVC ขนาด 400 มม. บริเวณ เลยจากสถานีจ่ายน้ำท่าโพธิ์ _14/06/2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพิษณุโลก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC และ PVC ขนาด 400 มม. บริเวณ เลยจากสถานีจ่ายน้ำท่าโพธิ์ _14/06/2561

กปภ.สาขาพิษณุโลก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC และ PVC ขนาด 400 มม. บริเวณ เลยจากสถานีจ่ายน้ำท่าโพธิ์ _14/06/2561

กปภ.สาขาพิษณุโลก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC และ PVC ขนาด 400 มม. บริเวณ เลยจากสถานีจ่ายน้ำท่าโพธิ์

เส้นไปทางหน่วยบริการบางระกำ ต.ท่าโพธิ์ จ.พิษณุโลก จากการดำเนินการดังกล่าว จะส่งผลกระทบให้พื้นที่ หน่วยบางระกำและปลักแรด

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้ : จนท.แจ้งว่าจะเร่งซ่อมให้แล้วเสร็จภายในวันนี้ 

*** หมายเหตุ ทำให้ทางการประปาสาขาต้องสูบน้ำมาจากบ่อบาดาลเดิมมาใช้จึงอาจทำให้มีกลิ่นน้ำบาดาล *** 

เลื่อนขึ้นข้างบน