กปภ.สาขาอ่างทอง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณมบ.เพชรโพธิ์ทอง ต.อ่างแก้ว อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง _14/06/2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอ่างทอง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณมบ.เพชรโพธิ์ทอง ต.อ่างแก้ว อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง _14/06/2561

กปภ.สาขาอ่างทอง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณมบ.เพชรโพธิ์ทอง ต.อ่างแก้ว อ.โพธิ์ทอง  จ.อ่างทอง _14/06/2561

กปภ.สาขาอ่างทอง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณมบ.เพชรโพธิ์ทอง ต.อ่างแก้ว อ.โพธิ์ทอง  จ.อ่างทอง 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ มบ.เพชรโพธิ์ทอง ต.อ่างแก้ว อ.โพธิ์ทอง  จ.อ่างทอง และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 14.00 น.ของวันที่ 14/06/2561 

เลื่อนขึ้นข้างบน