กปภ.สาขา ท่าเรือ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ ต.ภาชี อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา_14/06/2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขา ท่าเรือ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ ต.ภาชี อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา_14/06/2561

กปภ.สาขา ท่าเรือ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ ต.ภาชี อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา_14/06/2561

กปภ.สาขา ท่าเรือ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ ต.ภาชี อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ซ. เทศบาล 19  ต.ภาชี อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 11.00 น.ของวันที่ 14/06/2561 รอน้ำเต็มระบบ 

เลื่อนขึ้นข้างบน