กปภ.สาขาเพชรบุรี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 110 มม.บริเวณ อาคาร D บ้านพักมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ต.นาวุ้ง อ.เมือง _14/06/2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเพชรบุรี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 110 มม.บริเวณ อาคาร D บ้านพักมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ต.นาวุ้ง อ.เมือง _14/06/2561

กปภ.สาขาเพชรบุรี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 110 มม.บริเวณ อาคาร D บ้านพักมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ต.นาวุ้ง อ.เมือง _14/06/2561

กปภ.สาขาเพชรบุรี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 110 มม.บริเวณ อาคาร D บ้านพักมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ต.นาวุ้ง อ.เมือง 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ภายใน อาคาร D บ้านพักมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จประมาณ 15.00 น.ของวันที่ 14/06/2561 

เลื่อนขึ้นข้างบน