ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว กปภ.สาขาเพชรบุรี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว กปภ.สาขาเพชรบุรี

ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว กปภ.สาขาเพชรบุรี

ประเภทข่าวสาร : 1. แผนหยุดจ่ายน้ำ
ระยะเวลาดำเนินการ : 14-06-2018 12:00 ถึง 14-06-2018 15:00
สาเหตุ : เพื่อทำการซ่อมท่อ PE ขนาด 110 มม.
พื้นที่ปฏิบัติการ : อาคาร D บ้านพักบุคคลากร ในมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี
บริเวณที่ได้รับผลกระทบ : ในมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม : 1.น้ำจะไม่ไหลทันทีและไหลอ่อนในช่วงแรกภายหลังเปิดจ่ายน้ำ 2.โปรดระวังน้ำขุ่นช่วงแรกภายหลังเปิดจ่ายน้ำ
สอบถามได้ที่ : 032-492300-2

เลื่อนขึ้นข้างบน