กปภ.สาขาสมเด็จ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ ม.6 ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธุ์ จ.กาฬสินธุ์_14/06/2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสมเด็จ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ ม.6 ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธุ์ จ.กาฬสินธุ์_14/06/2561

กปภ.สาขาสมเด็จ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ ม.6 ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธุ์ จ.กาฬสินธุ์_14/06/2561

กปภ.สาขาสมเด็จ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ ม.6 ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธุ์ จ.กาฬสินธุ์

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ม.3 ม.6 ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 14/06/61

เลื่อนขึ้นข้างบน