กปภ.สาขานครราชสีมา แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณ หน่วยบริการจักราช จ.นครราชสีมา_14/06/2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขานครราชสีมา แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณ หน่วยบริการจักราช จ.นครราชสีมา_14/06/2561

กปภ.สาขานครราชสีมา แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณ หน่วยบริการจักราช จ.นครราชสีมา_14/06/2561

กปภ.สาขานครราชสีมา แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณ หน่วยบริการจักราช จ.นครราชสีมา

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ หน่วยบริการจักราช ทั้งหมด จ.นครราชสีมา และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย 

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลาประมาณ 17.00 น.ของวันที่ 14/06/2561 

 

เลื่อนขึ้นข้างบน