กปภ.สาขาสุรินทร์ แจ้งปิดน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณตรงข้ามร้านไอคิววัสดุ ถ.สุรินทร์-สังขะ_14/06/2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาสุรินทร์ แจ้งปิดน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณตรงข้ามร้านไอคิววัสดุ ถ.สุรินทร์-สังขะ_14/06/2561

กปภ.สาขาสุรินทร์ แจ้งปิดน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณตรงข้ามร้านไอคิววัสดุ ถ.สุรินทร์-สังขะ_14/06/2561

กปภ.สาขาสุรินทร์ แจ้งปิดน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณตรงข้ามร้านไอคิววัสดุ ถ.สุรินทร์-สังขะ

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ สี่แยกไอคิว ไปทางถนนสุรินทร์-สังขะ  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย 

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 17.30 น.ของวันที่ 14/06/2561 

เลื่อนขึ้นข้างบน