กปภ.สาขาเชียงราย แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน บริเวณบ้านสันขมิ้น แม่ลาวน้อย ต.ท่าสาย อ.เมืิอง จ.เชียงราย _14/06/2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเชียงราย แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน บริเวณบ้านสันขมิ้น แม่ลาวน้อย ต.ท่าสาย อ.เมืิอง จ.เชียงราย _14/06/2561


กปภ.สาขาเชียงราย แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน บริเวณบ้านสันขมิ้น แม่ลาวน้อย  ต.ท่าสาย อ.เมืิอง จ.เชียงราย _14/06/2561

กปภ.สาขาเชียงราย แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน บริเวณบ้านสันขมิ้น แม่ลาวน้อย  ต.ท่าสาย อ.เมืิอง จ.เชียงราย 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ แม่ลาวน้อย  ต.ท่าสาย อ.เมืิอง จ.เชียงราย   และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลาประมาณ 17.00 น.ของวันที่ 14/06/2561 

เลื่อนขึ้นข้างบน