- กปภ.สาขา มหาสารคาม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 250 มม. บริเวณ ห้าแยกมมส.เก่า _14/06/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

- กปภ.สาขา มหาสารคาม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 250 มม. บริเวณ ห้าแยกมมส.เก่า _14/06/61

- กปภ.สาขา มหาสารคาม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 250 มม.  บริเวณ ห้าแยกมมส.เก่า _14/06/61

- กปภ.สาขา มหาสารคาม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 250 มม.

บริเวณ ห้าแยกมมส.เก่า ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  ต.ตลาด อ.เมือง  จ.มหาสารคาม 

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลาประมาณ 20.00 น.ของวันที่ 14/06/2561

เลื่อนขึ้นข้างบน