กปภ.สาขา สวนผึ้ง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ ข้างร้านเนื้อต้มเจ๊เยาว์ _14/06/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขา สวนผึ้ง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ ข้างร้านเนื้อต้มเจ๊เยาว์ _14/06/61

กปภ.สาขา สวนผึ้ง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.  บริเวณ ข้างร้านเนื้อต้มเจ๊เยาว์ _14/06/61

กปภ.สาขา สวนผึ้ง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.

บริเวณ ข้างร้านเนื้อต้มเจ๊เยาว์ ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

 และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 20.00 น. ของวันที่ 14/06/61

 

เลื่อนขึ้นข้างบน