กปภ.สาขา ชุมพร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 400 มม. บริเวณ หน้าโรงเรียนหัวถนน _14/06/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขา ชุมพร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 400 มม. บริเวณ หน้าโรงเรียนหัวถนน _14/06/61

กปภ.สาขา ชุมพร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 400 มม.  บริเวณ หน้าโรงเรียนหัวถนน _14/06/61

กปภ.สาขา ชุมพร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 400 มม.

บริเวณ หน้าโรงเรียนหัวถนน ต.ท่ายาง อ.เมือง จ.ชุมพร 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.ท่ายาง , ต.ปากน้ำ  อ.เมือง จ.ชุมพร  

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้  

เลื่อนขึ้นข้างบน